ГРАН-ПРИТО НА ЗИМСКИОТ САЛОН ЗА ГРАФИКАТА НА ШЌИПЕ МЕХМЕТИ