ФОНТАНИ СО РАКИЈА ГИ КРЕПАТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ЖИВОПИСНА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО ГЕРМАНИЈА