АВИОКОМПАНИЈАТА НА НОВ ЗЕЛАНД ЌЕ СЛУЖИ КАФЕ ВО ШОЛЈИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЈАДАТ