СВЕТСКАТА РЕГЕ И ХИП ХОП ЅВЕЗДА ШОН ПОЛ СО КОНЦЕРТ ВО СКОПЈЕ НА 23 АВГУСТ