ФИЛХАРМОНИЈАТА ПРВПАТ ЈА СВИРИ СИМФОНИЈАТА „ЛОС АНЏЕЛЕС“ ОД АРВО ПЕРТ