ПРОМОЦИЈА НА ГРАФИЧКА КНИГА ОД УМЕТНИКОТ СИМОН КАЛАЈЏИЕВ ВО СКОПЈЕ