СИСТЕР БЛИС ОД „ФЕЈТЛЕС“ СО ДИЏЕЈ СЕТ НА „СКОПЈЕ КОЛИНГ“