АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЈА СОЗДАДЕ ЕХО СКЕНЕР ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВА НА СМАРТФОН