СКИ ЦЕНТРИТЕ НИЗ ЕВРОПА СЕ ОТВОРААТ ЗА ГОСТИ СО КОВИД СЕРТИФИКАТИ