УЧЕСНИЦИТЕ ВО ВЕЛЕШКАТА СКУЛПТОРСКА КОЛОНИЈА ОД ДОМА СОЗДАВААТ ДЕЛА ОД ОТПАД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА