ДИПЛОМИРАВ ПСИХОЛОГИЈА ВО СОЛУН АМА РАБОТАМ КАКО ШАНКЕРКА И КЕЛНЕРКА ОД 15 ГОДИНИ, ВЕЛИ ТЕОДОРА НИКОЛИЌ, ПОБЕДНИЧКАТА НА ДРЖАВНОТО ПРВЕНСТВО ЗА БАРМЕНИ