ШПАНСКИ ФИЛМОВИ ВО КИНОТЕКАТА КАКО НАЈАВА ЗА 22. СКОПЈЕ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ