ШЕСТ ПРЕТСТАВИ ОД ШЕСТ ЕВРОПСКИ ДРЖАВИ НА 16. ИЗДАНИЕ НА СКУПИ ФЕСТИВАЛ