„ПАНИНИ“ ВЕЌЕ НЕМА ДА ГИ ПРАВИ АЛБУМИТЕ ЗА ЕВРОПСКИТЕ ПРВЕНСТВА