НИКОГАШ НЕМА ДА ИМ ЗАБРАНИМЕ НА МАЧКИТЕ СЛОБОДНО ДА СЕ ДВИЖАТ, ИМ ОДГОВОРИ БРИСЕЛ НА ХОЛАНДСКИ НАУЧНИЦИ