ГЕРМАНИЈА ГИ ЗАБРАНИ ПАМЕТНИТЕ ЧАСОВНИЦИ ЗАШТО БИЛЕ УРЕДИ ЗА ШПИОНИРАЊЕ