СМРЕКА НА НОВОЗЕЛАНДСКИ ОСТРОВ Е НАЈОСАМЕНОТО ДРВО НА СВЕТОТ