ПИЈАНИСТОТ КОНСТАНТИН ХАЏИ КОЦЕВ ЕДИНСТВЕН ЕВРОПЕЕЦ НА ФЕСТИВАЛ ВО КИНА