КОНЦЕРТ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАМЕРЕН ОРКЕСТАР КАМПАНИА СО МАКЕДОНСКИ МУЗИЧАРИ ВО СКОПЈЕ