ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИП ГОДИШНО СЕ ТРОШАТ НАД 500 МИЛИОНИ ЈАЈЦА