ЊУЈОРЧАНИ СЕ СОБРАА НА ТАЈМС СКВЕР ДА ГИ ЗАПИШАТ И УНИШТАТ ЛОШИТЕ СПОМЕНИ ОД 2020