„НАЈК“ ПОСТАВИ КУКЛИ СО РАЗЛИЧНИ ГОЛЕМИНИ НА ТЕЛОТО