ПЛИВАЊЕ НА ВИСИНА ОД 35 МЕТРИ – ЛОНДОН ДОБИ ПРОЅИРЕН БАЗЕН КОЈ ПОВРЗУВА ДВЕ ЗГРАДИ