СТЕФАН ДИМОВСКИ ИЗЛОЖУВА АКВАРЕЛИ ВО ГАЛЕРИЈАТА „КО-РА“