ЛЕГЕНДАТА НА БРИТАНСКИОТ БЛУЗ СТЕН ВЕБ НА 23 ФЕВРУАРИ ВО СКОПЈЕ