ГИТАРСКИОТ ВИРТУОЗ СТИВ ВАЈ ГОСТУВА ВО СКОПЈЕ НА 26 АПРИЛ