ДРАМСКИ ТЕАТАР СО „СТРАНЦИ“ НА ФЕСТИВАЛ ВО ПОДГОРИЦА