ИГОР СТЕВКОВСКИ-СТЕВАЦ НАГРАДЕН ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКИОТ СТРИП НА СТРИП САЛОНОТ ВО ВЕЛЕС