СТРИП ПОЧЕТНИЦИ И ИСКУСНИ АВТОРИ ЗАЕДНО ЦРТАА НА ВТОРАТА СТРИП КОЛОНИЈА ВО ВЕЛЕС