СТУДЕНТКАТА АНА МАРИЈА НАУМОВСКА БЕШЕ АМБАСАДОРКА НА ШВЕДСКА НА ЕДЕН ДЕН