СТУДИИ НА ЛОНДОНСКИОТ МЕТРОПОЛИТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ОД СЕПТЕМВРИ ВО СКОПЈЕ