НАЈДОБРИОТ СУМО БОРАЧ ВО ИСТОРИЈАТА СЕ ПОВЛЕКУВА ПО НАД 1.100 ПОБЕДИ