КЛУЧОТ ОД СОБАТА СО БРОЈ 13 ОСТАНА КАКО ПОСЛЕДЕН СУВЕНИР ОД ИЗГОРЕНИОТ ДОМ „КОПАНКИ“