ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО ВО БЕРЛИНСКАТА ОПЕРА ЌЕ СЕ ИГРА БЕЗ СЦЕНОГРАФИЈА ПОРАДИ ШТЕТИ ОД ПОПЛАВА