ДОМАШНИ И СТРАНСКИ МУЗИЧАРИ СО ЗАЕДНИЧКИ ДЕНСКИ КОНЦЕРТ ЗА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЏЕЗОТ НА 30 АПРИЛ ВО СКОПЈЕ