„БЕШЕ ЕДНАШ ВО… ХОЛИВУД“ ИГРА ВО СКОПЈЕ ОД 15 АВГУСТ