КНИГАТА НА АТАНАС ЧУПОСКИ ЗА ТАРКОВСКИ ДОСТАПНА НА САЈТОТ НА КИНОТЕКАТА