ТАТЈАНА РАНТАША СЕ ПРЕТСТАВУВА СО ЏЕЗ ФОТОГРАФИИ ВО БЕЛГРАДСКИОТ ДОМ НА МЛАДИ