ЕНДИ ВОРХОЛ КАКО СРАМЕЖЛИВ И РЕЛИГИОЗЕН УМЕТНИК НА ИЗЛОЖБА ВО ЛОНДОНСКИ ТЕЈТ