ПЕРУАНСКИ ЗАЕДНИЦИ СИ ГИ РЕШАВААТ СПОРОВИТЕ СО БОЖИЌНИ ТЕПАЧКИ