„СЕТСТЕТ“ И „ФАЈТИНГ ВИНДМИЛС“ ЗАЕДНИЧКИ ГО ИЗВЕДУВААТ ТЕРИ РАЈЛИ