„ТИ СИ МОБИЛНА АРХИТЕКТУРА“ – МУЛТИСЕНЗОРНА ИЗЛОЖБА НА ПЕЈОВИЌ ВО МСУ