ПРЕГРАТКАТА НА СИБИРСКА ТИГРИЦА Е НАЈДОБРА ФОТОГРАФИЈА НА ДИВ СВЕТ ЗА 2020 (ФОТОГАЛЕРИЈА)