НОВАТА БИБЛИОТЕКА ВО КИНА Е КАКО НЕПРЕКИНАТА ПОЛИЦА СО 1,2 МИЛИОНИ КНИГИ