ТОПКАТА ЗА ЕП 2024 ВО ГЕРМАНИЈА СОДРЖИ ТЕХНОЛОГИЈА ШТО ЌЕ ИМ ПОМАГА НА СУДИИТЕ