БИТОЛЧАНКИ НА НАТПРЕВАР ВО КУМАНОВО СЕ ПРЕТСТАВИЈА СО СААТ КУЛА ОД ТЕСТО И МОЗАИЦИ НА ХЕРАКЛЕЈА ОД ПИТУЛИЦИ