АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЈА ГО СОЗДАДЕ ПРВИОТ САМОВОЗЕЧКИ ТРАКТОР