ВЕЛЕШКОТО ТРИО „ДАМАР“ ИЗВЕДЕ МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ НА ФЕСТИВАЛ ВО АНТИЧКИ ТЕАТАР ВО РИМ