ТРИУМФАЛНАТА ПОРТА ВО ПАРИЗ ЌЕ СЕ ЗАМОТА ВО СВЕТКАВА ОБВИВКА