НОРВЕШКИОТ ГРАД ТРОНДХАЈМ ДОБИ ЗГРАДА КОЈА ПРОИЗВЕДУВА ПОВЕЌЕ СТРУЈА ОТКОЛКУ ШТО Ѝ Е ПОТРЕБНО